Coneix la nostra història

Tomata de Penjar

Sobre l'associació

Amb la finalitat de revaloritzar la Tomata de Penjar un grup d’agricultors d’Alcalà de Xivert va formar l’associació ja que en el Mercat hi ha productes similars que res tenen que veure amb l’original i tradicional Tomata de Penjar. La nostra Missió es mantenir el cultiu d’aquest producte i oferir al consumidor final una qualitat certificada i reconeguda.

Els nostres objectius

Distintiu de qualitat
Gestionar la marca Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert com a principal element identificador del producte, clau per a la seua diferenciació en el mercat i fonamental per a la seua significació en els processos comunicatius.
Preservar, protegir i promoure el cultiu
Preservar, protegir i promoure el cultiu, la conservació i la manipulació tradicionals i amb valor ecològic de la Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert i promoure també el seu reconeixement i la seua acreditació públics.
Preservar les varietats tradicionals com a patrimoni cultural
Preservar les varietats tradicionals de tomata de penjar com a patrimoni cultural d’especial relleu a la comarca del Baix Maestrat i sobretot a Alcalà de Xivert i el seu terme.
Promoure la Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert
Promoure la Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert en aquells fòrums i espais socials en els quals puga posar-se en valor, d’acord a la seua singularitat i qualitat.
Ampliar el mercat, el coneixement i la valoració
Ampliar el mercat, el coneixement i la valoració de la tomata de penjar, tant en les cuines professionals com en les domèstiques.
Compromís amb la marca
Aconseguir la denominació d’origen per a la Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert, no sols com a reconeixement i acreditació d’aquesta tomata sinó també com a reconeixement i acreditació del compromís dels seus productors i comercialitzadors de mantindre en el mercat un producte singular i d’excel·lència.